Leder datavarehus

SpareBank 1 SMN er en del av SpareBank1-alliansen og det største finanskonsernet i Trøndelag og på Nordvestlandet. Alt i alt er vi over 1500 ansatte og hovedkontoret ligger i Trondheim. Vi er en selvstendig sparebank med lokal forankring. Vår visjon - Sammen får vi ting til å skje - handler om å skape energi, resultater, endring og utvikling. Våre verdier er helhjerta, ansvarlig, likandes og dyktig.

Bankens økonomiavdeling, som er en del av forretningsområdet Konsernfinans, har sentrale oppgaver knyttet til konsernets virksomhetsstyring og bankens datavarehus. Datavarehus er underlagt bankens økonomiavdeling og datavarehusteamet har hovedansvar for utvikling og forvaltning av bankens datavarehus og tilhørende BI-løsninger. Teamet skal sikre helhetlig og pålitelig datagrunnlag for videre analyse, rapporteringer, og konsistent informasjon til beslutningstakere.

 

SpareBank 1 SMN har ambisiøse forretningsmessige mål og strategier som stiller store krav til datavarehusområdet. Dette gjelder både innen kompetanse, teknologi, prosesser, datakvalitet og bruk av data. Det er blant annet gjennomført et omfattende prosjekt med hovedmålsetting å modernisere datavarehusets innretning for å berede grunnen for fremtidige utfordringer. Resultatet av prosjektet vil være fundamentet i videre utvikling av datavarehusområdet.

 

Datavarehustemaet består i dag av fem engasjerte medarbeidere med kjernekompetanse innenfor datavarehus. Dagens teamleder skal over i ny stilling, og vi søker derfor etter ny leder for datavarehusteamet i SpareBank 1 SMN

 

Vi ser etter deg som har gjennomføringsevne og som skaper resultater. Du er strukturert og ansvarlig og skaper eierskap til avdelingens målsettinger. Du er fremtidsrettet og holder deg oppdatert på utviklingen innenfor informasjonsløsninger. Du samarbeider og kommuniserer svært godt med de aller fleste. Som leder er du god til å motivere de andre på teamet gjennom faglig dyktighet og gode lederegenskaper. Kjenner du deg i tillegg igjen i våre verdier; helhjerta, ansvarlig, likandes og dyktig? Da vil vi gjerne høre fra deg!

 

 

Arbeidsoppgaver

 

 • Lede en fremtidsrettet og prioritert enhet i SpareBank 1 SMN inn i en spennende tid med store utfordringer. Avdelingen er og vil være sentral i at banken når ambisiøse mål i en tid hvor profesjonell bruk av informasjon og informasjonsteknologi vil ha stor betydning
 • Videreutvikle datavarehusområdet til å ivareta nåværende og fremtidige krav og forventninger
 • Ha ansvar for bankens datavarehus og utviklingen av dette, samt andre informasjons- og analyseløsninger
 • Kartlegge forretningskrav og behov.
 • Være premissleverandør innen løsningsdesign og datavarehusarkitektur
 • Representere datavarehuset i ulike fora og prosjekter
 • Samarbeide tett med forretningssiden og andre avdelinger i banken


Ønskede kvalifikasjoner

 

 • God faglig kompetanse og lengre erfaring innenfor datavarehusarkitektur og tilknyttede teknologier
 • God forståelse for interaksjonen mellom forretningsprosesser og IT-løsninger
 • Relevant høyere utdanning
 • Relevant ledererfaring
 • Bankens datavarehusplattform er SAS®, og kunnskap om SAS® software er en fordel, men ikke et absolutt krav

 

Arbeidssted; Trondheim

Oppstart; Så snart som mulig eller etter avtale
Varighet; Fast stilling

 

Interessert?

 

Ta kontakt med Katrine Westheim (katrine.o.westheim@no.experis.com) i Experis IT ved å sende søknad og CV og andre relevante papirer gjennom www.experis.no – registrer CV.  

 

Vi ser frem til å motta din CV og søknad.

Job Information

Customer: SpareBank 1 SMN
No of Positions: 1
Industry: IT
Discipline: Bank / Finance / Insurance, IT
Sub Category: Datawarehouse / BI / Analysis
Type: Permanent
Location: Sør-Trøndelag
 Trondheim
Role: Manager

Apply for Position

Published: 03/05/2018
Deadline: ASAP
Reference No.: 1025550
Apply for Position

Contact Information

Katrine O Westheim
Phone 92 43 45 36
Katrine.O.Westheim@no.experis.com

Richard Sund
Phone 91 66 17 41
Richard.Sund@no.experis.com